REGULAMIN POBYTU

Szanowni Państwo – będąc naszym Gościem akceptujecie nasz regulamin!

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Pokoi & Apartamentu zamieszczonych na stronie meduza-leba.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu z Klientem, na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. W ramach umowy najmu, Meduza Łeba zobowiązują się przygotować Pokój lub Apartament oraz udostępnić go Klientowi w zamian za ustalone wynagrodzenie.

 3. Wymagany jest zadatek za dwie doby. Wpłata zadatku oznacza akceptację Regulaminu. Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia rezerwacji. Rezerwacja uzyskuje status „przyjętej” w momencie zaksięgowania wpłaty na nasze konto bankowe. Brak wpłaty oznacza odstąpienie od rezerwacji oraz automatyczne anulowanie rezerwacji.

 4. Opłata za cały pobyt następuje w dniu przyjazdu.

  Klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą część wartości rezerwacji gotówką lub szybkim przelewem (okazując dowód wpłaty) najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu w momencie odbioru kluczy do Pokoju lub Apartamentu.

 5. Nie zwracamy należności za wcześniejszy wyjazd lub skrócenie okresu pobytu.

 6. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji, zadatek przepada.

 7. Doba w Pokojach rozpoczyna się o godz 14:00, a w Apartamencie o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10:00 dnia wyjazdu.

 8. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia telefonicznie (+48 507 124 134) wszelkich niezgodności lub usterek w ciągu godziny od otrzymania kluczy do apartamentu. Wszelkie zgłoszenia zostaną możliwie szybko usunięte przez Właścicieli (max. w ciągu 24h od zgłoszenia).

 9. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia telefonicznie (+48 507 124 134) wszelkich usterek powstałych w trakcie pobytu w Pokojach & Apartamencie. Wystąpienie usterki z winy Klienta wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty związanej z jej usunięciem, zgodnie z wyceną Właścicieli.

 10. Zgubienie kluczy wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 200zł.

 11. Klient nie posiada prawa do przekazywania kluczy oraz udostępniania Pokoju czy Apartamentu osobom trzecim.

 12. Gość odpowiada za zabezpieczenie Pokoi i Apartamentu w trakcie jego opuszczania (właściwe zamknięcie drzwi i okien). Szczególnie jest to ważne w Apartamencie z uwagi na okno dachowe, które pozostawione otwarte w czasie opadów, spowoduje zalanie Apartamentu.

 13. Zabrania się wnoszenia i korzystania z jakichkolwiek urządzeń niestanowiących elementów wyposażenia, zasilanych energią elektryczną lub gazową i mogących stwarzać zagrożenie pożarowe, w szczególności: grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu.

 14. W trakcie pobytu liczba osób przebywających w Pokojach & Apartamencie nie może przekraczać liczby osób wskazanych w zgłoszeniu rezerwacyjnym. W razie naruszenia tego punktu Właściciel ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

 15. Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej (od godziny 22:00 do godziny 06:00). W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Właścicieli, Właściciel ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

 16. W Pokojach & Apartamencie obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz całkowity zakaz smażenia ryb, niezastosowanie się do powyższego zakazu skutkować będzie obciążeniem Klienta kosztem dearomatyzacji, w wysokości 500zł.

 17. Klient pozostawia Pokój lub Apartament w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał oraz pozostawia naczynia i urządzenia kuchenne w czystości. Jeżeli doszło do zniszczeń Klient obowiązany jest przywrócić stan poprzedni lub wypłacić odszkodowanie – według wyboru Właściciela.

 18. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Gości, pozostawione w pokojach lub na terenie posesji.

 19. Obiekt nie wyraża zgody na organizowanie pobytów rozrywkowych (urodzin, wieczorów kawalerskich, wieczorów panieńskich) bez uprzedniego otrzymania zgody obiektu.

 20. Meduza Łeba Pokoje & Apart informuje, że przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie dla celów realizacji zobowiązań umownych. Dane nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, tj. ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Życzymy udanego pobytu!

Polityka Prywatności